วันนี้ อาทิตย์ 1 เมษายน 2555
ทีมงานของเรา ได้ท่องเที่ยว หรือ ทัวร์ เยี่ยมชมแม่น้ำโขง ตั้งแต่ โขงเจียม(อุบลฯ) เลาะแล่นขึ้นสู่ มุกดาหาร ธาตุพนม …
เพื่อการสำรวจสภาพน้ำโขงในห้วงเมษายน หรือหน้าแล้งแห้งผาก…
สิ่งที่เราได้พบเห็นนั้น: น้ำโขงลดแห้งลงมาก การประมงหรือบรรยากาศเรือจับปลาน้อยแทบไม่มีคนหาปลาแล้ว
จากที่ได้ไถ่ถามพี่น้องแถวริมโขง-ธาตุพนม บอกว่า เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนหาปลาแล้ว อาจมีสายเหตุหลักจากการสร้างเขื่อน ทำให้นิเวศวิทยาของปลาเปลี่ยนไป เพราะปลาในน้ำโขงหายากมาก
อธิเช่น ปลาเผาะ ก่อนหน้านี้พอหาได้ไม่อดอยาก
ปัจจุบันผู้ประกอบการร้านอาหาร ต้องไปหาซื้อจาก ชาวกัมพูชา(ทะเลสาบทนเลซาบ) และไปรับซื้อแถวๆโขงเจียม ถึงจะพอมีปลาจัดทำเมนูจานโปรดให้ลูกค้ารัปทาน
ส่วนการเกษตรชายฝั่งแม่น้ำโขงก็ดูเงียบเหงา พี่น้องริมโขง กล่าว
และที่ไม่มีไครคาดคิดได้ คือ หากมีการสร้างเขื่อนไชยบุรีและเขื่อนอื่นตามมา สภาพการเป็นอยู่ของผู้คนรากหญ้า อาศัยทรัพยากรธรรมชาติดำรงชีพ จะเป็นเช่นไร โปรดติดตาม….. ที่นี่