สะพานข้ามโขง นครพนม คำม่วน ในวันที่ 3 ธค 2553 , The 3rd Mekong Bridge , NakhonPhanom as of Dec 


สะพานข้ามโขง นครพนม คำม่วน ในวันที่ 3 ธค 2553 , The 3rd Mekong Bridge , NakhonPhanom as of Dec