วิกฤตแม่น้ำโขง โดย ElearningEng


วิกฤตแม่น้ำโขง

รายละเอียด:  เปิดโลกลานเกียร์ เรื่อง วิกฤตแม่น้ำโขง:ภัยแล้งหรือน้ำท่วม?
โดย รองศาสตราจารย์ ชัยยุทธ สุขศรี หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ

เกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์

ElearningEng

  1. วิดีโอ 878 รายการ
  2. จำนวนการดูวิดีโอ 80,435
  3. สมาชิก 34
  4. เป็นสมาชิกเมื่อ 15 ต.ค. 2009