ปลาในน้ำโขงเริ่มหายาก จ.นครพนม Sub thai


ปลาในน้ำโขงเริ่มหายาก จ.นครพนม Sub thai

เหตุเกิดที่บ้าน สำราญ ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม