แม่น้ำโขงแห้ง-ผักจีนทะลัก

วันที่ 03 มีนาคม พ.ศ. 2554

ข่าวสดรายวัน ปีที่ 20 ฉบับที่ 7399

เชียงราย – นายสงวน ซ้อนกลิ่นสกุล รองเลขาธิการหอการค้า จ.เชียงราย เปิดเผยว่า ในปัจจุบันพืชผักจากจีนที่นำเข้าทางท่าเรือแม่น้ำโขงผ่านจุดผ่านแดนถาวร อ.เชียงของ จ.เชียงราย มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละวันจะมีรถบรรทุกขนพืชผักจากมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ผ่านถนนอาร์สามเอไทย-สปป.ลาว-จีน มาขึ้นฝั่งที่ อ.เชียง ของ บรรทุกพืชผักบรรจุอย่างดี จากนั้นบรรทุกต่อเพื่อไปส่งยังตลาดไท จ.ปทุมธานี และกระจายไปยังตลาดในประเทศต่อไป

“ปีนี้มีการนำเข้าคึกคักมากสินค้าประเภทบร็อกโคลี่ ถั่วต่างๆ กะหล่ำ ฯลฯ ซึ่งมีขนาดหัวใหญ่และคุณภาพดี ทั้งยังราคาถูกมากเมื่อถึงชายแดนยังมีราคาไม่ถึงกิโลกรัมละ 20 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับราคาในประเทศไทยถือว่าถูกกว่า จึงเป็นที่นิยมและมีการนำเข้ามาทุกวันไม่มีเว้น”

ด้านนายธนาพันธ์ ลิ่ววัฒนากรณ์ รักษาการนายด่านศุลกากร อ.เชียงของ กล่าวว่า สาเหตุที่พืชผักทะลักเข้ามาหนักเพราะแม่น้ำโขงแห้งทำให้เรือสินค้าไม่สามารถ ขนส่งไปยังท่าเรือ อ.เชียงแสน ได้ จึงหันมาใช้การขนส่งทางรถแทน

วันที่ 03 มีนาคม พ.ศ. 2554

ข่าวสดรายวัน ปีที่ 20 ฉบับที่ 7399

แม่น้ำโขงแห้ง-ผักจีนทะลัก

เชียงราย – นายสงวน ซ้อนกลิ่นสกุล รองเลขาธิการหอการค้า จ.เชียงราย เปิดเผยว่า ในปัจจุบันพืชผักจากจีนที่นำเข้าทางท่าเรือแม่น้ำโขงผ่านจุดผ่านแดนถาวร อ.เชียงของ จ.เชียงราย มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละวันจะมีรถบรรทุกขนพืชผักจากมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ผ่านถนนอาร์สามเอไทย-สปป.ลาว-จีน มาขึ้นฝั่งที่ อ.เชียง ของ บรรทุกพืชผักบรรจุอย่างดี จากนั้นบรรทุกต่อเพื่อไปส่งยังตลาดไท จ.ปทุมธานี และกระจายไปยังตลาดในประเทศต่อไป

“ปีนี้มีการนำเข้าคึกคักมากสินค้าประเภทบร็อกโคลี่ ถั่วต่างๆ กะหล่ำ ฯลฯ ซึ่งมีขนาดหัวใหญ่และคุณภาพดี ทั้งยังราคาถูกมากเมื่อถึงชายแดนยังมีราคาไม่ถึงกิโลกรัมละ 20 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับราคาในประเทศไทยถือว่าถูกกว่า จึงเป็นที่นิยมและมีการนำเข้ามาทุกวันไม่มีเว้น”

ด้านนายธนาพันธ์ ลิ่ววัฒนากรณ์ รักษาการนายด่านศุลกากร อ.เชียงของ กล่าวว่า สาเหตุที่พืชผักทะลักเข้ามาหนักเพราะแม่น้ำโขงแห้งทำให้เรือสินค้าไม่สามารถ ขนส่งไปยังท่าเรือ อ.เชียงแสน ได้ จึงหันมาใช้การขนส่งทางรถแทน

ข่าวสดรายวัน