เวทีเปิดเผยข้อมูลเขื่อนไซยะบุรีครั้งที่ 1 ที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ทีวีไทย 27 มค 54