เชียงคานงงโครงการเขื่อนไซยะบุรีโผล่

ชาวบ้านเรียกร้องเปิดเผยข้อมูล หวั่นระบบนิเวศพัง ปลาน้ำโขงสูญพันธุ์        

10 กุมภาพันธ์ 2554

      

เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 คณะ กรรมาธิการแม่น้ำโขง หรือเอ็มอาร์ซี และกรมทรัพยากรน้ำ ได้จัดเวทีให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ณ ศาลาประชาคมที่อำเภอเชียงคาน จ.เลย โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 100 คน เป็นตัวแทนผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแกนนำชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามหมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณ พรมแดนไทย-ลาว ในจังหวัดเลย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้แทนเอ็มอาร์ซีได้ชี้แจงข้อมูลผล กระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   กระบวน การตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการแจ้งการปรึกษาหารือล่วง หน้าและข้อตกลง และการนำเสนอภาพรวมโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำไซยะบุรีและผลการศึกษา

อย่างไรก็ตามผู้ร่วมรับฟังส่วนใหญ่แสดงความกังวลต่อการ จัดเวทีดังกล่าว เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ และข้อมูลโครงการเขื่อนที่นำมาเปิดเผยก็ไม่มีความชัดเจน อีกทั้งบริษัท ช.การช่าง ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการก็ไม่ได้มาเปิดเผยข้อมูลด้วยตนเอง ทำให้ผู้จัดงานไม่สามารถตอบข้อสงสัยของชาวบ้านที่มาร่วมเวทีได้

นายกัญจน์ วงศ์อาจ ประธานชมรมรักษ์ถิ่นไทยเลย กล่าวว่าแม้ข้อมูลของเขื่อนไซยะบุรีจะยังไม่ชัดเจน แต่ชาวบ้านก็กังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ่นแม้ว่าตัวเขื่อนจะอยู่ใน สปป.ลาว เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาก็ได้เห็นผลกระทบข้ามพรมแดนจากเขื่อนกั้น แม่น้ำโขงในประเทศจีนแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลุ่มอนุรักษ์แม่น้ำโขง  ซึ่งเป็นกลุ่มชุมชนริมน้ำโขงนจ.เลย ได้ยื่นหนังสือเรียกร้องต่อเอ็มอาร์ซี ให้ยกเลิกแผนพัฒนาการสร้างเขื่อนน้ำโขงทั้งหมด  “ต้องฟื้นฟูระบบนิเวศ วัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ที่รับผลกระทบจากการพัฒนาลุ่มน้ำโขง เปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหา/ผลกระทบที่มีสาเหตุมาจากกิจกรรมการ พัฒนาในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง และสร้างการมีส่วนร่วมให้กับภาคประชาชนในการกำหนดทิศทาง การพัฒนาและจัดการทรัพยากรท้องถิ่น” แถลงการณ์ระบุ

โครงการเขื่อนไซยะบุรี จะก่อสร้างบนแม่น้ำโขงในแขวงไซยะบุรี สปป.ลาว ห่างจากพรมแดนประเทศไทยที่จ.เลย ประมาณ 200กิโลเมตร ซึ่งกระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กำลังเตรียมลงนามสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากบริษัท ช.การช่าง ซึ่มมติคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติระบุว่าโครงการนี้ต้องผ่านกระบวนการตามข้อ ตกลงของประเทศสมาชิกเอ็มอาร์ซี และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะก่อนจึงจะลงนามในสัญญาได้

ขอขอบคุณ องค์กรแม่น้ำเพื่อชีวิต ผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล  
http://www.livingriversiam.org/