เขื่อนไซยะบุรี

การสร้างเขื่อนไซยะบุรีในประเทสลาวเริ่มเป็นรูปอธรรมมาก ขึ้น สร้างความกังวลให้กับหลายประเทศ ที่อาศัยแม่น้ำโขงในการทำมาหากิน ซึ่งถ้าเขื่อนไซยะบุรีเกิดขึ้นจริงเขื่อนในแม่น้ำโขงอีกสิบกว่าแห่งก็ต้อง เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองอุบลราชธานี