สัมมนา_ดร.อาจอง_ โลกร้อน_2012_ไทยรุ่ง_1-14

โดย  ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

วีดีโอ 5/14 :  มหันตภัยน้ำแข็งละลายแห่งเทือกเขาหิมาลัย จากโลกร้อน ส่งผลให้น้ำโขง(Mekhong)แห้ง ในอีกประมาณ10ข้างหน้า ดร.อาจอง กล่าว โดยการอ้างอิงเหตุผลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ จากแผนที่ ดาวเทียม ของ นาซ่า(NASA)