ลิงก์ ข้อมูลเกี่ยวกับ แม่น้ำโขง แม่น้ำแห่งชีวิต

เขื่อนในแม่น้ำโขงตอนบน http://www.livingriversiam.org/mk/_sub-th-upper-dam.html
เขื่อนในแม่น้ำโขงตอนล่าง  http://www.livingriversiam.org/mk/_sub-th-lower-dam.html
โครงการระเบิดแก่งแม่น้ำโขง  http://www.livingriversiam.org/mk/_sub-th-rapid.html
โครงการผันน้ำไทย-ลาว http://www.livingriversiam.org/mk/_sub-th-divert.html
ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแม่น้ำโขง  http://www.livingriversiam.org/mk/_sub-th-other-data.html

ขอขอบคุณ องค์กรแม่น้ำเพื่อชีวิต ผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล  
http://www.livingriversiam.org/