รวมภาพกิจกรรม 8 จว. ยื่นหนังสือค้านเขื่อนไซยะบุรี กับ
สถานฑูตลาว ทำเนียบรบ. รัฐสภา อาเซี่ยน และ ช.การช่าง 18-19 เมย 54

   

   

   

   

   

   

ขอขอบคุณ องค์กรแม่น้ำเพื่อชีวิต ผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล  
http://www.livingriversiam.org/