รวมภาพกิจกรรมทัวร์อีสาน ต้านเขื่อนไซยะบุรี
4-8 เมษายน 2554

กิจกรรมวันที่ 4 เมษายน 2554 ที่ อ.เชียงคาน จ.เลย

      

     

กิจกรรมวันที่ 5 เมษายน 2554 ที่ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

    

    

กิจกรรมวันที่ 6 เมษายน 2554 ที่ อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ

      

      

กิจกรรมวันที่ 4 เมษายน 2554 ที่ อ.พระธาตุพนม จ.นครพนม
(มีประชาชนจากจังหวัดมุกดาหารมาร่วมกิจกรรมด้วย)

   

กิจกรรมวันที่ 8 เมษายน 2554 ที่ อ.เมือง จ.อุบลฯ
(มีประชาชนจากจังหวัดอำนาจเจริญมาร่วมกิจกรรมด้วย)

    

    

ขอขอบคุณ องค์กรแม่น้ำเพื่อชีวิต ผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล 

http://www.livingriversiam.org/