พุทธพยากรณ์โลก ตอนที่ 2 : 1/7
โดย พระราชพรหมยาน หรือ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

คำสำคัญ : พุทธพยากรณ์โลก,สียงธรรม,คำสอน,พระรัตนตรัย,พระพุทธ,พระธรรม,พระสงฆ์,พระ พุทธศาสนา,หลวงพ่อ,พระราชพรหมยาน,หลวงพ่อฤาษีลิงดำ,วัดท่าซุง,จ.อุทัยธานี