พระพุทธพยากรณ์โลก ตอนที่ 1 : 1/5
โดย พระราชพรหมยาน หรือ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
กระผมขอกราบอนุญาต นำพระธรรมนี้เผยแผ่แด่สาธุชนคนมากล้นศรัทธาต่อพระรัตนตรัย โดยไม่มีคติเป็นการค้าพาณิชย์โดยเด็จขาด

คำสำคัญ:    พุทธพยากรณ์โลก,สียงธรรม,คำสอน,พระรัตนตรัย,พระพุทธ,พระธรรม,พระสงฆ์,พระ พุทธศาสนา,หลวงพ่อ,พระราชพรหมยาน,หลวงพ่อฤาษีลิงดำ,วัดท่าซุง,จ.อุทัยธานี