วีดีโอ 5/14 :  น้ำแข็งหิมาลัยละลาย-น้ำโขงแห้งอีก10ปี…
สัมมนา_ดร.อาจอง_ โลกร้อน_2012_ไทยรุ่ง_1-14
โดย  ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

ลุ่มน้ำโขง จะมีแนวทาง รับมือน้ำโขงแห้ง ในอนาคตได้หรือไม่?

มหันตภัยน้ำแข็งละลายแห่งเทือกเขาหิมาลัย จากโลกร้อน ส่งผลให้น้ำโขง(Mekhong)แห้ง ใน10ข้างหน้า  ดร.อาจอง กล่าว โดยการอ้างอิงเหตุผลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ จากแผนที่ ดาวเทียม ของ นาซ่า(NASA)